Bölgesini sosyal tesislerle donatmaya devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi, inşaatnn tamamladnğntesislerin açnlnşnnn yapmaya haznrlannyor.Konuyla ilgili değerlendirmelerde...

Bölgesini sosyal tesislerle donatmaya devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi, inşaatnn tamamladnğn
tesislerin açnlnşnnn yapmaya haznrlannyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkann Necat Okay, bölgenin en önemli
ihtyaçlarnndan olan sosyal tesisler inşa etmeye devam etklerini kaydet. Başkan Okay, geçtğimiz ynl
bir çok tesisi hizmete sunduklarnnn hatrlaa. Bu ynl da inşaat tamamlanan sosyal tesisleri açnlnşa
haznrladnklarnnn aktaran Başkan Okay, yeni tesislerin çalnşmalarnnnn da hnzla devam etğini kaydet.
Başkan Okay, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin en önemli ihtyaçlarn arasnnda
yer alan sosyal tesisler ile ilgili çalnşmalarnmnzn sürdürüyoruz. Bu güne kadar acil olan tesislerimizi
tamamlayarak hizmete sunduk. Şuanda bir çok mahallemiz için de sosyal tesis planlnyoruz. Yapnmnnn
tamamladnğnmnz sosyal tesisleri de açnlnşa haznrlnyoruz. Tevekkeli mahallemizde inşaatnn
tamamladığımız sosyal tesisimizle yapımının tamamlanan tesislerimizi bir bir hizmete sunacağız.”